Norwegian steam loco terms

Updated: 3/31/2024

Translator: Odinnyb

Axle - Aksling
Bell - Bjelle
Blast Pipe - Blåsrør
Bogie - Boggi
Boiler - Kjele
Buffer - buffer
Brick Arch - Mursteinsbue
Cab - Førerhus
Cast - Støpegods
Chain Coupler - kjettingkobling
Chimney/smokestack - Skorstein
Clearance Crank - Klaring Sveiv
Coal - Kull
Combustion Chamber - forbrenningskammer
Connecting Rod - Koplestang
Drive Wheels - Drivhjul/ Drivaksel (Drive axle)
Driver - Sjåfør/Fører
Engine Driver - Lokomotivfører
Firebox - Fyrkasse
Fireman - Fyrbøter
Flues/Tubes - Røykrør
Footplate - Fotplate
Frame - Ramme
Headlamp - Frontlykt
Injector - Injektor/Ejektor/Dampstrålepumpe
Leading/Pilot Wheels - Fremre Boggi/ Fremre Løpeaksel
Pilot/Cowcatcher - Kufanger
Piston Valve - Rundsleid
Sand Dome/Sandbox - Sanddom/ Sandkasse
Sanders - Sandrør
Sight Glass - Vannstandsglass
Slide valve - Flatsleid / (D-sleid)
Smoke - Røyk
Smokebox - Røykskap
Smoke Deflectors - Røykskjermer
Steam Cylinder - Dampsylinder
Steam Dome - Dampdom/Damphatt Steam Engine - Dampmaskin
Steam Locomotive - Damplokomotiv
Superheater - Overheter
Tank Engine - Tanklokomotiv
Tender - Tender/ Kullvogn
Tender Engine - Tenderlokomotiv
Throttle/Regulator - Regulator
Trailing Wheels - Bakre Boggi/Bakboggi/ Bakre Løpeaksel
Rivet - Nagle
Riveted - Naglet
Reverser - Styring (this word is more for the reversing linkage as a whole.)
Valve Gear - Ventilgir/Ventilutstyr/Gangtøy/Drivverk
Weld - Sveis
Welded - Sveiset
Whistle - Fløyte